Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Wijziging Subsidieregeling Lerarenbeurs 2019
Aanvragen tot en met 30 juni

Wijziging Subsidieregeling Lerarenbeurs 2019

Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben de bedragen voor de Lerarenbeurs voor 2019 bekendgemaakt. Bevoegde leraren in het primair en voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo kunnen tot en met 30 juni een aanvraag indienen.

Uit de toelichting op Subsidieregeling Lerarenbeurs 2019 blijkt dat het budget met € 22,2 miljoen wordt verlaagd ten opzichte van het budget van 2018. Deze verlaging is een gevolg van de inzet van € 13,0 miljoen voor de regioaanpak van het lerarentekort en € 9,2 miljoen (in 2019) wordt ingezet ter verhoging van het budget voor de Regeling subsidie zij-instroom. Het nieuwe plafond voor 2019 (€ 82,1 miljoen) en de verdeling per sector worden in deze wijzigingsregeling voor studiejaar 2019–2020 vastgesteld.

De Lerarenbeurs is bedoeld voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding, een post-initiële masteropleiding of een premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding. De beurs bestaat uit een financiële tegemoetkoming voor collegegeld en studie- en reiskosten. Ook kan een schoolbestuur subsidie krijgen voor het verlenen van studieverlof en het aanstellen van een vervanger.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 april 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)