Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Wijziging Regeling bekostiging bij fusie en vervallen regeling vaststelling impulsgebieden

Wijziging Regeling bekostiging bij fusie en vervallen regeling vaststelling impulsgebieden

Op 24 mei 2019 heeft minister Slob van Onderwijs twee wijzigingen gepubliceerd, namelijk:
1. Het verlengen van de bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en
2. Het vervallen van de Regeling vaststelling impulsgebieden schooljaar 2017 – 2018 tot en met 2020 – 2021.

De Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC is verlengd met twee jaar. Dit gebeurt omdat de leerlingendaling in het primair onderwijs langer duurt dan verwacht. In de praktijk betekent dat, dat de regeling een doorloop heeft tot 1 augustus 2027.
Ook worden enkele technische aanpassingen gedaan in de Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC.

Regeling vaststelling impulsgebieden
De Regeling vaststelling impulsgebieden schooljaar 2017–2018 tot en met 2020–2021 vervalt met ingang van 1 augustus 2019. Dit gebeurt in verband met de invoering van een nieuwe verdeelsystematiek voor de onderwijsachterstandsmiddelen voor scholen (Staatsblad 2018, 334) per 1 augustus 2019. De wijziging heeft onder andere geleid tot het vervallen van artikel 28a van het Besluit bekostiging WPO.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 6 juni 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)