Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Wijziging Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo

Minister Slob van Onderwijs heeft de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo met ingang van 1 april 2019 gewijzigd.
De wijziging houdt in dat vanaf genoemde datum de bekostiging ambtshalve zal worden toegekend op basis van de gegevens uit het Basisregister onderwijs (BRON) en de Basisregistratie personen (BRP). Dit vermindert de administratieve last voor scholen.

 
Het betreft een wijziging van de op 1 januari 2017 in werking getreden regeling. Op grond van deze regeling ontvangen scholen in het voortgezet onderwijs subsidie voor het verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers. Op dit moment dienen scholen deze bekostiging aan te vragen. Om de administratieve last voor scholen te verlichten wordt deze regeling gewijzigd zodat het aanvragen van de kwartaalbekostiging vanaf 1 april 2019 niet meer nodig is.

Voor de tegemoetkoming in de eenmalige kosten voor de opstart van de eerste opvang blijft het indienen van een aanvraag wel noodzakelijk. De wijziging heeft geen gevolgen voor reeds verstrekte bekostiging.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 april 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)