Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » WGA-verzekering via UWV blijft mogelijk

WGA-verzekering via UWV blijft mogelijk

Het kabinet komt, gezien zijn demissionaire status, niet meer met een plan voor volledige privatisering van de verzekering voor de wettelijke regeling Werkhervatting van Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

Dit schrijft minister Donner van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief waarmee hij het onderzoek over de WGA aan de Tweede Kamer aanbiedt. Tevens zitten er te hoge overgangskosten aan vast als dit volledig geprivatiseerd zou worden.

Werkgevers hebben sinds 2007 de mogelijkheid om te kiezen tussen een publieke (via UWV) of private (commerciële bureaus zoals Loyalis, AON, etc.) verzekering voor de WGA.

Onderzoeksbureaus Ecorys en Astri hebben onderzocht of er een verschil is bij publiek of privaat verzekerde werkgevers in de aanpak van langdurig ziekteverzuim en het bevorderen van werkhervatting van werknemers. Uit het rapport komt niet naar voren dat publiek dan wel privaat verzekerde werkgevers beter presteren op dit punt.

Gepubliceerd op: 15 april 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders