Home » Artikelen » Wetsvoorstel invoering leerlingvolgsysteem VO ingediend

Wetsvoorstel invoering leerlingvolgsysteem VO ingediend

Het wetsvoorstel voor de invoering van het leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek is bij de Tweede Kamer ingediend. De wetswijzing heeft betrekking op de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO),  de Wet college voor toetsen en examens en de Wet op de expertisecentra (WEC).
Het wetsvoorstel regelt het hebben en gebruiken van een leerlingvolgsysteem, waarin de leervorderingen van leerlingen in elk geval voor Nederlandse taal, Engelse taal en wiskunde/rekenen systematisch worden gevolgd met behulp van toetsen, een verplichte diagnostische tussentijdse toets voor Nederlandse taal, Engelse taal en wiskunde/rekenen, die is gebaseerd op centraal vastgestelde tussendoelen voor alle leerlingen in het tweede leerjaar van het vmbo en in het derde leerjaar van het havo en vwo, en voor alle leerlingen in he VSO die diplomagericht onderwijs volgen en de verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek.

Het ligt in de bedoeling om de wetswijziging in het schooljaar 2014/2015 in te laten gaan voor het  hebben en gebruiken van een leerlingvolgsysteem, de deelnameverplichting aan internationaal vergelijkend onderzoek ook hetzelfde schooljaar in te laten gaan en de diagnostische tussentijdse toets voor de eerste maal af te laten nemen in het schooljaar 2015/2016.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 augustus 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)