Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Wetsvoorstel innovatieve experimenteerruimte naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel innovatieve experimenteerruimte naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel ‘Innovatieve experimenteerruimte onderwijs’ is ingediend bij de Tweede Kamer. Het moet ertoe leiden dat in het primair en voortgezet onderwijs, net als in de andere onderwijssectoren, meer ruimte komt voor vernieuwende experimenten die bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de doelmatigheid van het onderwijs.

Dit biedt mogelijkheden om af te wijken van de bestaande wet- en regelgeving en zo nieuwe ontwikkelingen te onderzoeken en te stimuleren, ook over de grenzen van onderwijssectoren heen. Omdat de regelgeving mag worden losgelaten en de onderwijskwaliteit op orde moet zijn, is ook voorzichtigheid geboden. Daarom is de duur van zo’n experiment beperkt tot maximaal zes jaar. Naar verwachting zal de komende tijd behoefte bestaan aan experimenteerruimte op het gebied van onderwijskundige samenwerking tussen onder wijssectoren, bijvoorbeeld om in bepaalde regio’s oplossingen te vinden voor problemen die ontstaan door de gevolgen van demografi sche krimp. Hierbij valt te denken aan speciale bekostigingsarrangementen bij een andere planning van het schoolaanbod in krimpgebieden, verruiming van samenwerkingsmogelijkheden en specifieke arrangementen voor kindcentra waarin onderwijs wordt geïntegreerd met zorg, cultuur of sport. Ook is het mogelijk om via het experimenteerartikel nieuw beleid te ‘testen’, voordat het integraal wordt ingevoerd.

Gepubliceerd op: 19 januari 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)