Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Wetsvoorstel Slob vereenvoudigt doorstroom vmbo naar havo
Onderwijsraad: ook inhoudelijke aansluiting moet beter

Wetsvoorstel Slob vereenvoudigt doorstroom vmbo naar havo

De ministerraad is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister Slob van Onderwijs dat moet zorgen voor een eenvoudiger doorstroom van vmbo naar havo en daarmee op gelijke kansen voor leerlingen.

Het wetsvoorstel regelt dat leerlingen met een diploma in de gemengde of theoretische leerweg niet geweigerd mogen worden op de havo, mits zij voldoen aan landelijk te bepalen voorwaarden, zoals het succesvol eindexamen afleggen in een extra vak in het vmbo.
 
Met het wetsvoorstel wordt voor alle leerlingen een gelijke kans op doorstroom bevorderd. Nu stellen scholen zelf vaak aanvullende eisen. Die eisen kunnen per school verschillen. Dat leidt tot ongelijkheid en onduidelijkheid.
 
Advies Onderwijsraad
Net voor de zomer heeft de Onderwijsraad een advies uitgebracht over dit wetsvoorstel Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo. Volgens de raad is dit een eerste stap in de goed richting. Het is een goede zaak dat overal dezelfde formele voorwaarden voor toelating gaan gelden: dat biedt gelijke kansen en schept duidelijkheid voor leerlingen en ouders.
De raad benadrukt echter dat het wettelijk regelen van de toelating niet volstaat om de doorstroom van vmbo naar havo te verbeteren. Voor de raad geldt als uitgangspunt dat een vmbo-diploma van de gemengde of de theoretische leerweg toegang tot de havo geeft. “Op dit moment komt de werkelijkheid niet overeen met dit uitgangspunt omdat er grote knelpunten zijn in de aansluiting tussen het vmbo en de havo. Het grootste knelpunt daarbij is de gebrekkige programmatische aansluiting tussen het vmbo en de havo. Die knelpunten worden met deze voorgestelde wettelijke regeling niet weggenomen. Aanvullende maatregelen zijn nodig om de inhoudelijke aansluiting te verbeteren”, aldus het advies.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 13 september 2018

Verschenen in

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)