Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Werken aan jezelf in de impulsklas
Passend onderwijs

Werken aan jezelf in de impulsklas

Auteur: Lisette Blankestijn

Aan de slag met je werkhouding en gedrag samen met je ouders, een Impulsklasleerkracht en -ouderbegeleider. En dat drie maanden lang één ochtend per week. Dat doen de leerlingen van de Impulsklas. Ouderbetrokkenheid en een positieve insteek zijn de sleutelwoorden.

Trainingsbureau Impuls haalde het idee van de Impulsklas uit Denemarken naar Nederland. Het concept richt zich niet alleen op kinderen die het moeilijk hebben met hun werkhouding of gedrag, maar ook op hun ouders. Kindercampus Oculus in Tilburg heeft zojuist een pilot afgerond, vertelt directeur Yvonne Udo: “Gesprekken met ouders van kinderen die het moeilijk hebben gaan vaak over alles wat er niet goed gaat. Wij zochten een positievere benadering en wilden ouders, school en kinderen dichter bij elkaar brengen. Bovendien: vaak kennen ouders de gebruiksaanwijzing van hun kind het best, dus daar wilden wij ook van leren.” Dus toen het Tilburgse samenwerkingsverband Plein 013 afgelopen voorjaar startte met een Impulsklaspilot stond Yvonne Udo vooraan.

Ouders en school op één lijn Hoe werkt het? Udo: “Iedere maandagochtend gaan zeven leerlingen uit groep 5/6 met een van hun ouders naar de Impulsklas. Gewoon, bij ons op school. Ze werken aan hun reguliere schoolwerk, deels samen met hun ouders. De Impulsklasbegeleider is een leerkracht van onze school en vanuit samenwerkingsverband Plein 013 is er een ouderbegeleider. Het gaat om leerlingen met opvallend gedrag of problemen met het doen van schoolse taken. Sommigen zijn zo onzeker dat ze boos worden, anderen zijn heel druk of hebben autisme.” Er ontstond een echt educatief partnerschap met de ouders, vertelt de directeur: “Ouders kregen inzicht in het handelen van de leerkracht en merkten dat het gedrag van hun kind op school soms anders was dan thuis. Ouders houden moeilijk gedrag soms in stand. Bijvoorbeeld: om conflicten te vermijden hebben ze soms de neiging om te sussen en toe te geven. Bepaald gedrag is echter thuis wel te hanteren, maar past niet in de klas. Door samen met ouders te werken aan zelfstandigheidsbevordering, luisterhouding en uitgestelde aandacht, merkt het kind dat ouders en school op één lijn zitten. Dit heeft een positief effect op het gedrag.”

Diversiteit
Wie denkt dat een Impulsklas vooral wordt bevolkt door kinderen die hun impulsen willen leren beheersen, heeft het mis. Maar een valkuil is het wel, vertelt Udo. “Het is verleidelijk om leerlingen te selecteren van wie je in de klas het meeste ‘last’ hebt: met gedragsproblemen en ADHD. Maar diversiteit in de groep is heel belangrijk, anders kan bepaald gedrag besmettelijk worden, terwijl leerlingen juist ook van elkaar kunnen leren. Daarom letten we er bij de volgende groep extra op dat er meer kinderen met een andere problematiek mee doen. Die bijvoorbeeld zo verlegen zijn dat ze onzichtbaar zijn in de klas.”

Terugvallen
Hoe voorkom je dat de leerlingen na het traject weer terugvallen in hun oude gedrag? Udo: “De groepsleerkrachten zijn alert op de doelen van de leerlingen en blijven hen daar na afloop van het traject nog vier weken op scoren. We bespreken de resultaten tijdens een terugkomochtend. Ik verwacht dat de leerkracht een terugval snel signaleert en met de Impulsklasleerkracht overlegt. Zij heeft een band opgebouwd met die leerling, dus kan dan even met het kind gaan zitten.” Een terugval kan zich natuurlijk ook thuis manifesteren. “Maar ik hoop dat de kinderen genoeg geleerd hebben. In de opzet van de Impulsklas zitten meerdere onderdelen die de kans op terugval verkleinen, waaronder bewustwording van je gedrag. Zo kwam ik een leerling tegen in de gang die zei dat hij even een rondje moest lopen ‘om zijn hoofd rustig te krijgen’.”

Investering
De Impulsklas vraagt een flinke tijdsinvestering van de ouders, die twaalf dagdelen aanwezig moeten zijn. “Dat hebben we vooraf besproken en was voor geen enkele ouder reden om niet mee te doen”, aldus Udo. Ze zagen het als een cadeautje dat we hun kind dit konden bieden, en zorgden er allemaal voor dat ze er konden zijn.”
De directeur vervolgt: “We willen álle kinderen een plekje geven. Met de Impulsklas kunnen we leerlingen binnenboord houden die het anders niet zouden redden in het regulier onderwijs. Ons samenwerkingsverband heeft deze pilot betaald; we zijn in gesprek over de financiering voor het vervolg. Ik wil dit niet loslaten.”

Meer weten?
www.impulsorganisatieadvies.nl
kschober@impulsorganisatieadvies.nl

Gepubliceerd op: 28 oktober 2017

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)