Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » ’Werkdruk primair onderwijs onveranderd hoog’

’Werkdruk primair onderwijs onveranderd hoog’

De nieuwe cao voor het primair onderwijs heeft in de eerste maanden na invoering (nog) niet gezorgd voor het verlagen van het gevoel van werkdruk bij leerkrachten, blijkt uit online onderzoek van New Broom en Montas Onderwijs onder 72 leerkrachten en 7 directieleden. Ruim driekwart van de ondervraagde leerkrachten ervaart dit jaar net zoveel of zelfs meer werkdruk dan vorig jaar. 

85 procent van de leerkrachten lukt het niet om zich aan de vastgestelde 40-urige werkweek te houden, waarbij meer dan 80 procent de nieuwe extra lesvrije dagen geen oplossing vindt omdat het wekelijks terugkerende taken betreffen, die niet kunnen wachten tot een lesvrije dag.
86 procent van de leerkrachten ziet overwerk sowieso als blijvende realiteit in het onderwijs, ongeacht welke cao er wordt vastgesteld. Dit wordt met name aan de veelheid van neventaken en administratie geweten. Eenzelfde percentage meent dat er in het onderwijs structureel meer uren nodig zijn dan de beschikbare 1.659 per jaar.
Opvallend zijn verder de verschillende meningen over de vrijheid en regelmogelijkheden die de nieuwe cao leerkrachten biedt. Ruim 48 procent van de leerkrachten ervaart een achteruitgang; 21 procent ervaart dit juist niet en de overige 31 procent is hierin neutraal. “Ik heb nu geen keuze meer wanneer ik in mijn vakantie terugkom om werk en lokaal voor te bereiden op het nieuwe schooljaar, maar heb vaste dagen; dat vind ik betuttelend”, licht een respondent toe.

Voorlichting
Schooldirecties hebben veel werk gemaakt van de voorlichting over de inhoud en gevolgen van de nieuwe cao; bijna 85 procent van de leerkrachten zegt duidelijk voorgelicht te zijn door directie of vakbond, al vinden ze de vertaling naar de praktijk wel haperen. Een leerkracht: “Het zou mooi zijn als de ontwikkelaars van de cao eens kwamen uitleggen en ervaren hoe een 40-urige werkweek eruit ziet.”
Ook schooldirecties hadden moeite met het uitwerken van de cao in nieuwe afspraken. “Werkdruk is niet te regelen in verschuiven van uren”, stelt een van de directieleden. “Het is met elkaar in gesprek blijven over wat er toe doet, prioriteiten stellen en weten waar je naartoe werkt.”

De AVS verzorgt trainingen en advies op het gebied van professioneel taakbeleid naar aanleiding van de 40-urige werkweek en de cao. http://www.avs.nl/professionalisering

Gepubliceerd op: 11 december 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)