Home » Artikelen » Werkdruk door onderwijsinspectie?

Werkdruk door onderwijsinspectie?

Ruim driekwart van de schooldirecteuren en leraren ervaart de aanpak van de inspectie als een verhoging van de administratieve werklast. De helft vindt dat de inspectie geen meerwaarde heeft voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek ‘De staat van het onderwijstoezicht’ dat de AOb liet uitvoeren onder 3500 directieleden en leraren. AVS-voorzitter Petra van Haren reageert op het onderzoek.

“De meeste scholen zijn gericht op het realiseren van hoge onderwijskwaliteit. Dit doen zij omdat zij het belangrijk vinden om kinderen verder te helpen en niet primair omdat zij beoordeeld worden door de inspectie. Toch speelt dit wel een belangrijke rol. Het bezoek van de inspecteur is vaak een werkdruk en stressverhogende factor. Niet omdat scholen dan twijfelen aan hun onderwijskwaliteit, maar wel vanwege de administratieve last die dit met zich meebrengt en de verwachting van een sterk kritisch oog dat komt beoordelen, waarbij de kaders niet altijd duidelijk zijn.
Scholen werken over het algemeen aan hun onderwijskwaliteit  door in een cyclus te werken. Eerst worden er doelen geformuleerd. Vervolgens wordt er in fasen invulling gegeven aan het proces: Plan- Do- Check/Study- Act. Dit betekent dat de scholen hun eigen kwaliteit formuleren, monitoren en beoordelen. Zo hebben zij zicht op hun leerlingenresultaten en ook op het pedagogische en didactisch handelen in de klas. Zicht op eigen kwaliteit en verbeteren daarvan zijn de uitgangspunten. Waar leerlingen centraal staan is onderwijskwaliteit steeds in ontwikkeling. Als de eigen cyclus op orde is, zou de inspectie niet tot andere oordelen horen te komen. Dan heeft de school al zicht op haar kwaliteit. Er worden op dit moment al goede ervaringen opgedaan met scholen die de zelfevaluatie, visitatie en collegiale rapportage zelf doen om het inspectieoordeel op termijn zelfs te gaan vervangen. Een goede lijn, zo vindt de AVS, omdat de school op deze manier autonomie en grip op het curriculum houdt.

Meten in formats
Als deze lijn wordt vastgehouden, zetten we onderwijskwaliteit en de school als professionele leergemeenschap goed centraal. Bij de huidige werkwijze van de inspectie wordt om een grote hoeveelheid data gevraagd. Alle data zijn uiteraard op school aanwezig, maar de manier van bijhouden en aanleveren wordt door de inspectie bepaald. Dit betekent dat veel energie naar de vorm en niet naar de inhoud gaat. Uiteindelijk gaat het om de leerwinst, de groei die leerlingen doormaken. Het meten in formats is daarbij niet altijd van toegevoegde waarde.
 
Deugdelijkheidseisen
Een aantal politieke partijen heeft recent een initiatiefwetsvoorstel ingediend om het onderwijstoezicht te beperken tot de wettelijk vastgestelde deugdelijkheidseisen. Het is een fundamentele discussie of de onderwijsinspectie zich alleen dient te beperken tot de deugdelijkheidseisen en het beoordelen daarvan, of dat zij zich ook een rol als ‘critical friend’ heeft. De wettelijke taak van de inspectie is omschreven, maar daarnaast is er ook de praktijk. U bent de praktijk en uw inbreng doet ertoe. Inspecteren om het inspecteren heeft geen zin. Inspectieoordelen die leiden tot  kwaliteitranking van scholen, schieten hun doel voorbij. Een inspectie die werkdruk veroorzaakt en niet leidt tot onderwijskwaliteit, heeft geen meerwaarde. Dit is het gesprek dat we moeten voeren.
 
Ledenbijeenkomsten in de regio
De komende weken komt de AVS op een aantal plekken in het land naar u toe. Wij stellen dan schoolleiders, leden en niet-leden, in de gelegenheid het gesprek met de onderwijsinspectie aan te gaan. Hoofdinspecteurs Arnold Jonk en/of Herman Bijsterbosch staan u daarbij te woord staan.  Het vormgeven van toekomstig onderwijstoezicht is geen zaak van de inspectie alleen! De school is partner.”
 
Uit het onderzoek blijkt ook dat scholen zich massaal voorbereiden op het inspectiebezoek. Leraren ontvangen vaak achteraf geen feedback van de inspecteurs.

Gepubliceerd op: 2 april 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020