Home » Artikelen » Wereldwijd onderzoek naar gezin

Wereldwijd onderzoek naar gezin

Kinderen die in tweeoudergezinnen opgroeien leveren over het algemeen betere onderwijsresultaten dan kinderen in éénoudergezinnen. Dat blijkt uit de Amerikaanse rapportage ‘World Family Map’.

Opmerkelijk is dat volgens de online rapportage het verschil in onderwijsresultaten bij de verschillende gezinssamenstellingen vooral geldt voor de meeste midden- en hogere-inkomenslanden. In lage inkomenslanden bestaat dit verschil nagenoeg niet. Daar maakt de aan- of afwezigheid van een ouder niet veel uit voor de onderwijsprestaties van de kinderen.

Het is voor het eerst dat de kenmerken van het gezin wereldwijd zijn bekeken en vergeleken. Het Amerikaanse kenniscentrum Childtrends heeft onderzocht wat wereldwijde kenmerken zijn met betrekking tot de structuur van gezinnen, de sociaaleconomische situatie en de gezinscultuur. Ook werd de relatie onderzocht tussen de gezinssamenstelling en onderwijsuitkomsten in 45 landen in alle regio’s van de wereld. Het Nederlands Jeugdinstituut was betrokken bij de ontwikkeling van de World Family Map.

De volledige rapportage is te downloaden via de AVS-website. Meer informatie: www.worldfamilymap.org
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 25 februari 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)