Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Week van Burgerschap vestigt aandacht op burgerschapsvorming in de klas
Woensdag 16 mei gratis inspiratiebijeenkomst

Week van Burgerschap vestigt aandacht op burgerschapsvorming in de klas

De Week van Burgerschap, van 21 t/m 25 mei 2018, wil het onderwijs inspireren tijd te besteden aan burgerschapsvorming in de klas. Het thema van 2018 is: ‘van wijk naar wereld’.

Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse leerlingen lager scoren op kennis over burgerschap, ten opzichte van landen als Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en België. Het is voor scholen sinds 2003 verplicht om tijd te besteden aan burgerschap. Het concept burgerschap is echter (nog) niet expliciet en de school staat vrij in de invulling. De Week van Burgerschap wil daarom de dialoog starten over hoe burgerschap wél structureel in het onderwijs moet worden ingevoerd. Daarbij wordt ook gekeken naar de huidige ontwikkelingen rondom Curriculum.nu en de voorgestelde wetswijziging van minister Slob. Deze gaf onlangs tijdens een debat over de uitkomsten van de Internaitional Civic and Citizenship Education Study (ICCS) aan dat hij een stelselmonitor wil invoeren waarmee goed in kaart kan worden gebracht wat er in het primair en voortgezet onderwijs rond burgerschapsonderwijs gebeurt.

Van wijk naar wereld
Burgerschap in het onderwijs is onderverdeeld in drie pijlers: democratie, participatie en identiteit. Kinderen leren over hun eigen rechten, hoe ze zelf een verschil kunnen maken en onderzoeken hun rol in de samenleving. Dat begint klein: op school en in de wijk, maar kan groeien naar een bijdrage aan Nederland en de wereld. Met dit thema wordt onderzocht hoe die stap naar buiten gemaakt kan worden. Met andere woorden: hoe ontwikkelen leerlingen zich op school tot verantwoordelijke wereldburgers?
 
Inspiratiebijeenkomst 16 mei
In aanloop van de Week van Burgerschap wordt op woensdagmiddag 16 mei een gratis inspiratiebijeenkomst georganiseerd in het Museum Volkenkunde in Leiden voor leerkrachten en geïnteresseerden over burgerschapsvorming in de klas. Leerkrachten kunnen diverse workshops volgen.
 
Lespakket
Scholen kunnen vanaf 9 april een lespakket aanvragen via de website www.weekvanburgerschap.nl. Het lespakket bestaat uit exemplaren van Samsam over het thema 'in de buurt', een lesbrief met burgerschapsopdrachten én een extra lesbrief over participatie in de buurt. Scholen met een abonnement op Samsam of Kidsweek in de Klas, ontvangen dit lesmateriaal in week 20. Onder alle deelnemende scholen wordt een mooie prijs verloot.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 april 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)