Home » Artikelen » Website Passend onderwijs vernieuwd

Website Passend onderwijs vernieuwd

Passendonderwijs.nl is opnieuw gestructureerd en bevat nu onder andere een tool met de kengetallen van alle samenwerkingsverbanden. Een teller op de homepage houdt van dag tot dag bij hoeveel samenwerkingsverbanden er al zijn opgericht. Daarnaast biedt de site nu ook specifieke informatie over veranderingen in het speciaal onderwijs.

De nieuwe tool met kengetallen van de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs is gemaakt op basis van de teldatum 1 oktober 2011. In deze tool (zie swv.passendonderwijs.nl) staan onder andere de aantallen leerlingen in het regulier en het (voortgezet) speciaal onderwijs, het aantal rugzakken per samenwerkingsverband, indicatie van de bekostiging na invoering van Passend onderwijs en vereveningscijfers. Ook is te zien welke gemeenten en scholen onder een samenwerkingsverband vallen. Verder kunnen bezoekers van de site zoeken en selecties maken op bijvoorbeeld het aantal leerlingen per samenwerkingsverband en het percentage rugzakken, zowel per provincie als landelijk.

Teller samenwerkingsverbanden
De eerste samenwerkingsverbanden zijn formeel opgericht. Dat betekent dat ze hun statuten bij de notaris hebben laten passeren. De volgende samenwerkingsverbanden zijn tot nu toe opgericht:
• Den Haag PO
• Amsterdam PO
• Utrecht en Stichtse Vecht VO
• Zutphen PO
• Almelo PO
• Midden-Holland en Rijnstreek VO
• Hoorn PO

Het doorgeven van een formeel opgericht samenwerkingsverband om de teller actueel te houden kan via www.passendonderwijs.nl/contact.

De AVS biedt maatwerk op het gebied van Passend onderwijs: www.avs.nl/pifo/voorjaar2013

Gepubliceerd op: 5 februari 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)