Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Wat betekent het nieuwe schoolplan voor mijn school?

Wat betekent het nieuwe schoolplan voor mijn school?

Auteur: Paul van Lent

 
Naar aanleiding van vragen over de verandering van de voorschriften voor een nieuw schoolplan legt de AVS Helpdesk uit welke wijzigingen dat zijn en hoe je hieraan als directeur, samen met je team, vorm kunt geven.
 
Sinds 1 augustus 2017 is het vernieuwde toezicht door de onderwijsinspectie ingevoerd. Hierin zijn ook de voorschriften voor het schoolplan veranderd. In het onderzoekskader 2017 wordt een helder onderscheid gemaakt in basiskwaliteit – die verankerd is in de wet – en de eigen kwaliteitsambities van besturen en scholen. Die eigen ambities vormen de basis voor het schoolplan. In het nieuwe schoolplan kunnen scholen hun ambities en de eigen visie op onderwijskwaliteit een plek geven. Hiermee kan elke school haar eigen kwaliteitseisen en ambities laten zien. Zo kan het nieuwe schoolplan een mooie basis vormen voor het gezamenlijk gesprek over onderwijskwaliteit en de verdere verbetering daarvan.
 
Wat verandert er?
Bestaande schoolplannen blijven onveranderd vier jaar geldig. Er hoeft dus niet meteen een bestaand schoolplan te worden aangepast. Is het schoolplan binnenkort wel aan vernieuwing/actualisering toe? Dan zijn dit de twee belangrijkste wijzigingen:

  1. In het schoolplan beschrijf je voortaan ook hoe het personeelsbeleid eruit ziet dat is gericht op het pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel;
  2. Het schoolplan geeft een beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg.

Ook behoeft de aanpassing of vernieuwing van het nieuwe schoolplan de instemming van de medezeggenschapsraad (WMS artikel 10 1b).
 
Meer informatie is te lezen in de brochure ‘Het schoolplan verandert’. Deze beschrijft hoe zo’n nieuw schoolplan er uit kan zien, waar het aan moet voldoen en hoe de inspectie daar op toeziet. Zie www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schoolplan
 

Gepubliceerd op: 19 mei 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)