Home » Artikelen » Waardering beroep leraar gestegen onder scholieren

Waardering beroep leraar gestegen onder scholieren

De waardering voor het beroep van leraar is groter geworden onder jongeren: het merendeel kijkt positief aan tegen het leraarschap. Scholieren met een interesse voor deze baan hebben de voorkeur voor lesgeven in het basisonderwijs. Dat blijkt uit onderzoek dat het effect meet van de communicatiecampagne Helden voor de Klas, een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO om de belangstelling voor het beroep van leraar (po en vo) onder studiekiezers te vergroten.

Het onderzoek toont aan dat een van de drie geïnteresseerde jongeren overweegt leraar te worden. Zij hebben een voorkeur voor lesgeven in het basisonderwijs: zes van de tien geïnteresseerde scholieren zouden het liefste lesgeven in het basisonderwijs. Onder scholieren met een ‘neutraal profiel’ is een duidelijke stijging in de voorkeur voor het basisonderwijs te zien: in 2017 gaf 45 procent van hen aan een voorkeur te hebben voor het basisonderwijs, in 2018 steeg die groep jongeren naar 56 procent. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren met een passend profiel voor het beroep van leraar, en jongeren met een neutraal profiel en niet passend profiel.

Uit het onderzoek blijkt dat een van de drie jongeren die de communicatiecampagne Helden voor de Klas gezien hebben, positiever zijn gaan denken over het leraarschap. Via de campagne op social media delen jonge leraren en studenten van de lerarenopleiding hun verhaal om jongeren te prikkelen op een andere manier naar het beroep van leraar te kijken. Met die verhalen bereikte de campagne Helden voor de Klas sinds de start in 2017 al ruim een half miljoen jongeren.

De online test van de campagne, die jongeren inzicht geeft in hun eigenschappen en hoe die passen bij het leraarsberoep en welk type onderwijs, is inmidddels ruim 11.000 keer ingevuld.

Lerarentekort
De campagne Helden voor de klas is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO (samen met Voion) om de instroom aan de pabo en de lerarenopleidingen te vergroten. Met de campagne willen de partijen een bijdrage leveren om het lerarentekort in het primair onderwijs aan te pakken. De campagne is te volgen via www.heldenvoordeklas.nu

Downloads en links
Gepubliceerd op: 25 september 2018

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders