Home » Artikelen » VVD: verplichte taalcheck voor peuters

VVD: verplichte taalcheck voor peuters

De VVD heeft tijdens de Algemene Beschouwingen drastische maatregelen voorgesteld om taalachterstanden bij kinderen al op heel jonge leeftijd tegen te gaan.Alle peuters moeten volgens Rutte vlak voor hun derde verjaardag op het consultatiebureau een verplichte taalcheck ondergaan. Daaruit moet blijken welke kinderen in de risicogroep vallen. Deze kinderen moeten dan vanaf hun derde verjaardag deelnemen aan voorschoolse educatie, waar ze spelenderwijs Nederlands leren. Voordat ze naar de basisschool gaan, krijgen de kinderen weer een meting. Kleuters bij wie het niveau dan nog niet voldoende is, krijgen extra taallessen. Zo wil Rutte alle kinderen op een gelijk niveau hun schoolloopbaan laten beginnen en taalachterstanden zo vroeg mogelijk op te sporen en aan te pakken. Met het plan verwacht hij in een later stadium voortijdig schoolverlaten en integratieproblemen voor te zijn. Uit cijfers blijkt dat liefst 400.000 van de 1,5 miljoen kinderen in het basisonderwijs een onderwijsachterstand hebben. Meestal is dat een taalachterstand. De helft van deze kinderen is van buitenlandse komaf. Rutte: “Veel kinderen van vier komen met een flinke taalachterstand aan in groep 1 van de basisschool. Die achterstand halen velen van hen nooit meer in, met alle gevolgen van dien.” De taalcheck die als het aan de VVD ligt voor alle kinderen verplicht wordt controleert wat een kind al kan, of het in staat is iets te leren en of er thuis goed Nederlands gesproken wordt. Ook kinderen van ouders die dialect spreken, lopen volgens Rutte vaak een taalachterstand op. Op de tweede dag van de Algemene Beschouwingen kondigde minister-president Balkenende aan dat het kabinet vier miljoen euro uittrekt om de taalachterstanden bij kleine kinderen aan te pakken. Het kabinet kwam daarmee deels tegemoet aan de wens van de VVD. Balkenende wil eerst beginnen met proefnemingen. Zodat een volgend kabinet eventueel definitief kan besluiten tot invoering van de taalcheck. CDA-fractievoorzitter Verhagen wil geen verplichte test, maar stelt voor gebruik te maken van de kennis die al op de consultatiebureaus aanwezig is. Rutte vindt de toezegging van Balkenende mager en blijft bij het standpunt om op korte termijn een volledige controle van alle kinderen ingevoerd te zien. Verder pleitte Rutte tijdens de Algemene Beschouwingen voor een nieuwe beloningssystematiek voor leerkrachten onder het motto Carrière maak je voor de klas en wil hij meer respect voor, en een hardere aanpak van geweld tegen gezagsdragers waaronder leerkrachten afdwingen. Ook de andere partijen zijn van plan meer geld uit te trekken voor de beloning van onderwijsgevenden. In Kader Primair 3 zullen de diverse verkiezingsprogrammas op het gebied van onderwijs met elkaar vergeleken worden.

Gepubliceerd op: 4 oktober 2006
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)