Home » Artikelen » VSO wil werkloze leraren inzetten in ontwikkelingslanden

VSO wil werkloze leraren inzetten in ontwikkelingslanden

Maak het mogelijk dat werkloze leraren hun expertise kunnen inzetten in ontwikkelingslanden totdat de arbeidsmarkt voor deze beroepsgroep in Nederland weer aantrekt. Daarvoor pleit ontwikkelingsorganisatie VSO.

In Nederland zitten er op dit moment meer dan 17.000 leraren zonder baan, blijkt uit cijfers van het CBS. Over een aantal jaar zal er juist een tekort aan ervaren leraren ontstaan, doordat veel leraren de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Om deze periode te overbruggen, wil VSO een deel van deze werkloze leraren inzetten en zo de kwaliteit van onderwijs in ontwikkelingslanden te verbeteren. Dan moet wel de regelgeving worden aangepast, omdat het nu nauwelijks mogelijk is om ww-uitkeringen te bevriezen. Daardoor lopen leraren het risico hun recht op uitkering te verliezen als ze langer dan zes maanden in het buitenland zijn.

Werkloze leraren inzetten in een ontwikkelingsland biedt hen waardevolle werkervaring, verhoogt de kwaliteit van het onderwijs aldaar en bespaart de overheid op uitkering, stelt VSO. De leraren zullen niet zelf voor de klas staan in bijvoorbeeld Tanzania, maar delen hun vakkennis met lokale onderwijzers. Het zou een win-winsituatie opleveren voor de leraren, het onderwijs in Tanzania en de overheid. Volgens de VSO biedt de huidige regelgeving echter weinig ruimte voor deze oplossing. Op dit moment is het nauwelijks mogelijk om uitkeringen te bevriezen als werkloze leraren langer dan zes maanden in het buitenland zijn, waardoor de leraren bij terugkomst in veel gevallen hun recht op een uitkering verliezen.

VSO wil een discussie op gang brengen over dit thema en pleit voor verandering van de regelgeving. Daarom heeft de ontwikkelingsorganisatie een handtekeningenactie opgezet.

Zie voor meer informatie: www.vso.nl/nieuws-en-evenementen/handtekeningactie-2013.asp.
 

Gepubliceerd op: 4 december 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020