Home » Artikelen » ‘Vrijwillige’ ouderbijdrage onterecht drempel voor ouders

‘Vrijwillige’ ouderbijdrage onterecht drempel voor ouders

Ouders met een laag inkomen overwegen sneller, vanwege een hoge ouderbijdrage, hun kind op een andere school te doen. Dat signaleert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer discussieerde afgelopen week over de vrijwillige ouderbijdrage naar aanleiding van een eerder rapport van de Inspectie van het Onderwijs. De AVS vindt dat geen leerling mag worden buitengesloten van het geboden onderwijs.

In de begeleidende brief bij het rapport van de Inspectie concludeert staatssecretaris Dekker dat de toegankelijkheid van het onderwijs niet in het geding is. De VOO bestrijdt dat. “Uit de steekproef onder 151 basisscholen bleken 16 scholen (11 procent) een volgens de inspectie ‘hoge tot zeer hoge’ ouderbijdrage te vragen. Twee scholen vroegen zelfs respectievelijk 385 en 690 euro”, aldus Rein van Dijk, directeur VOO. Van Dijk schrijft dat de toegankelijkheid van deze scholen voor ouders met een laag inkomen in het geding is en dat dit sociale segregatie in de hand werkt. De Tweede Kamerleden van PvdA en SP stellen hier Kamervragen over aan de staatssecretaris. De AVS is van mening dat ieder kind onbelemmerd toegang moet hebben tot kwalitatief onderwijs. De ouderbijdrage mag dus niet een belemmering worden.

In de brief schrijft de VOO ook dat de inspectie een fout maakt die door de staatssecretaris wordt overgenomen: de inspectie stelt dat de ouderbijdrage altijd wordt gevraagd door het bevoegd gezag, maar in veel gevallen wordt uitbesteed aan de ouderraad of medezeggenschapsraad. Volgens de VOO is dat onjuist. Het bevoegd gezag heeft hiermee geen bemoeienis. De ouderraad gaat zelf over de hoogte en (in overleg met de schoolleiding) besteding van de ouderbijdrage. Ouders hebben, in het openbaar primair onderwijs, via de MR geen formeel-juridische inspraak op de hoogte van de ouderbijdrage.

Instemmingsrecht MR
De AVS wil deze uitspraak van de VOO aanscherpen. Zij wil erop wijzen dat ouders wel degelijk via de medezeggenschapsraad instemmingsrecht hebben op de schoolkosten (Po: WMS artikel 13 c. vo: artikel 14, 2c). Zij hebben instemmingsrecht op de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders en schoolleiding gaan altijd in gesprek over het schoolkostenbeleid. De vrijwillige bijdrage staat in de schoolgids vermeld.

Ouders onder druk
Metro meldt op 17 februari dat ouders zich onder druk gezet voelen vanwege de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage kan soms oplopen tot meer dan 500 euro per jaar, zo meldt de krant. Sommige scholen nodigen ouders die niet betalen uit voor een gesprek onder vier ogen en er zijn zelfs meldingen van scholen die aanmaningen versturen. Ongeveer een derde van de ouders zegt dat geld eigenlijk niet te kunnen missen, meldt Metro. De SP pleit daarom voor een maximum vrijwillige bijdrage van 50 euro.

Mening AVS
De AVS vindt de genoemde ontwikkelingen een zorg. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Hoewel er formeel geen belemmerende werking van de ouderbijdrage zou kunnen uitgaan, wordt er door het ervaren van sociale druk weldegelijk een belemmering gevoeld. Een toenemend aantal scholen profileert zich met extra activiteiten als excursies naar het buitenland (met name in vo) of een bijzonder schoolprofiel. Met name in het primair onderwijs zijn de ouderbijdragen over het algemeen laag. Op de meeste scholen zorgt de schoolleiding er op vertrouwelijke en integere wijze voor dat alle kinderen mee kunnen doen, ook als de ouders minder draagkrachtig zijn.” Soms kan de school een regeling instellen om minder daadkrachtige ouders tegemoet te komen of kunnen ouders een beroep doen op de bijzondere bijstand. Toch wil de AVS oproepen om de verantwoordelijkheid voor de vaststelling van deze bijdrage bij de scholen te laten. Van Haren: “Uitwerking van beleid en de dialoog over de ouderbijdrage behoort aan de schoolleiders en ouders.”

Downloads en links
Gepubliceerd op: 17 februari 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)