Home » Artikelen » Vrijwillige ouderbijdrage, flexibele schooltijden, eindtoets, Staat van de Schoolleider, werkdrukgelden en lagere urennorm
AVS in de pers

Vrijwillige ouderbijdrage, flexibele schooltijden, eindtoets, Staat van de Schoolleider, werkdrukgelden en lagere urennorm

Op 2 april raadpleegde Editie NL AVS-voorzitter Petra van Haren over de vrijwillige ouderbijdrage die helaas niet altijd vrijwillig is. Aanleiding was een leerling van een middelbare school die niet bij de eigen diploma-uitreiking mag zijn, omdat het gezin een eigen bijdrage daarvoor van twintig euro niet kan betalen.
Over het beëindigen van het experiment met flexibele onderwijstijden door OCW (afwijken van de schoolvakanties en vijfdaagse schoolweek) vanwege de risico’s voor de onderwijskwaliteit, zijn zowel veel deelnemende scholen als de AVS teleurgesteld. Tegen RTL Nieuws zei Van Haren hierover op 3 april: “Het experiment betreft een hele kleine groep scholen en is niet representatief. De basis voor het besluit om dit experiment niet voort te zetten, is heel smal.” Naar aanleiding van de bevindingen van het Centraal Planbureau (CPB) dat de eindtoets voor groep 8 weer een belangrijkere rol moet gaan spelen bij het schooladvies, haalden Het Parool en de Volkskrant eveneens begin april het standpunt van de AVS hierover aan. Die is er niet voor om de eindtoets (weer) een grotere rol te laten spelen bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Van Haren: “De school heeft in acht jaar tijd voldoende inzicht in de mogelijkheden van de leerling om een gefundeerd schooladvies te geven. Door de toets weer zwaarder te positioneren, gaan we terug naar een cultuur van teaching to the test.” Uit een peiling die de AVS in november 2018 afnam, blijkt haar achterban het hier mee eens te zijn. Meer dan 60 procent van de ondervraagde schoolleiders vindt dat de huidige situatie – eerst schooladvies, dan eindtoets – gehandhaafd moet blijven. Bijna 25 procent vindt dat de school zelfs helemaal geen eindtoets moet afnemen.

Diverse onderwijswebsites besteedden aandacht aan het verschijnen van de Staat van de Schoolleider, die op 10 april evenals de Staat van het Onderwijs werd overhandigd aan de ministers van OCW. De Staat van de Schoolleider is een tweejaarlijkse publicatie van de AVS en de VO-raad.

Een artikel over de besteding van de werkdrukgelden in het primair onderwijs, naar aanleiding van een AVS-peiling onder schoolleiders, verscheen op 16 april in het blad PO Management. Het betrof een doorplaatsing van een eerder gepubliceerde artikel in Kader Primair 8 (april 2019).

Op 18 april gingen het Algemeen Dagblad en diverse regionale dagbladen in op het verzoek van de PO-Raad en de onderwijsvakorganisaties – waaronder de AVS – aan OCW om nader onderzoek te doen naar een lagere urennorm in het primair onderwijs. Nederlandse leerlingen zitten bovengemiddeld veel tijd op school in vergelijking met andere landen. Verlaging van de urennorm kan positieve effecten hebben op de werkdruk en het lerarentekort. AVS-voorzitter Van Haren in het AD: “Natuurlijk, de kwaliteit van het onderwijs moet nummer 1 zijn. Maar je kunt je bijvoorbeeld afvragen of alle leerlingen hetzelfde aantal lesuren moeten krijgen.”

Gepubliceerd op: 10 mei 2019

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)