Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Vrijstelling sollicitatieplicht aangepast

Vrijstelling sollicitatieplicht aangepast

Minister Koolmees van SZW heeft schriftelijk bevestigd dat een WW-gerechtigde, die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, is vrijgesteld van sollicitatieplicht. Deze regeling geldt nu ook voor mensen die al een IOW-, ZW- of WGA-uitkering ontvangen.

Tot nu toe gold deze vrijstelling niet voor uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur deze leeftijd bereiken. Voor dit onderscheid zijn geen gerechtvaardigde redenen. Daarom heeft minister Koolmees deze regeling gewijzigd en geregeld dat de vrijstelling van de sollicitatieplicht geldt voor de uitkeringsgerechtigde die de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De vrijstelling gaat nu ook gelden voor mensen die een IOW-, ZW- of WGA-uitkering ontvangen.

De verruiming van de vrijstelling voor deze groepen heeft een verwaarloosbaar effect op de uitkeringslasten. Voor de groep mensen die bij instroom in de uitkering nog niet de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, maar deze leeftijd wel bereikt tijdens de duur van de uitkering, geldt dat zij niet langer hoeven te voldoen aan de sollicitatieverplichting en daarover geen verantwoording hoeven af te leggen.

Deze wijziging is op 1 mei 2018 ingegaan.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 mei 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Tijdens de kerstvakantie is de Helpdesk gesloten (24 december t/m 6 januari).

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)