Home » Artikelen » Vragenlijst voor ouders over Kindcentra

Vragenlijst voor ouders over Kindcentra

Kindcentra 2020 heeft een vragenlijst voor ouders ontwikkeld waarmee de behoeften en prioriteiten van ouders rondom kindcentra in beeld gebracht kunnen worden. Een schoolleider kan de vragenlijst eenvoudig online aanmaken en uitzetten onder de eigen ouders.

De vragenlijst kan gebruikt worden bijvoorbeeld ter inventarisatie van denkbeelden in de voorbereidingsfase van de ontwikkeling van een kindcentrum of ter evaluatie van de voortgang in de uitvoeringsfase. Ouders krijgen een aantal filmpjes voorgeschoteld en beantwoorden na elk filmpje enkele vragen. De resultaten worden direct gepresenteerd op een overzichtelijke webpagina. Daarin worden de opvattingen van de eigen ouders afgezet tegen een landelijke benchmark in enkele toegankelijke infographics.

De schoolleider kan enkele eigen vragen aan de vragenlijst toevoegen om de lokale context goed mee te kunnen nemen. De webpagina is gemakkelijk te delen met de eigen achterban, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief of op een ouderavond.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 23 augustus 2016

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020