Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » VO-scholen stellen meer eisen aan bestuur en toezicht

VO-scholen stellen meer eisen aan bestuur en toezicht

De leden van de VO-raad hebben zich op de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering uitgesproken voor verscherping van toezicht, voor verdere professionalisering en voor interne kwaliteitsborging. Scholen willen hierover met elkaar kwaliteitsafspraken maken en elkaar aanspreken op het naleven van de Code Goed Bestuur. De afspraken gaan deel uit maken van een onderwijsakkoord met het kabinet waarin onderwijstijd wordt gemoderniseerd en bezuinigingen worden teruggedrongen.

De inrichting van het interne toezicht en financieel management staat al langere tijd hoog op de agenda van de sector en veel schoolbesturen boekten de laatste jaren vooruitgang op het gebied van integriteit, verantwoording, risicobeheersing en de scheiding van bestuur en toezicht. Sjoerd Slagter, voorzitter van de VO-raad: “Het past bij een zelfbewuste en volwassen sector om zelfregulerend te zijn op het gebied van verantwoording, toezicht en kwaliteit. We realiseren ons dat het intern toezicht kan en moet verbeteren. Raden van Toezicht moeten besturen aanspreken en besturen moeten elkaar de maat durven nemen. We hebben nu als sector een belangrijke vervolgstap gezet.”

Financiële positie
De huidige financiële situatie van scholen bedreigt in ernstige mate de kwaliteit van het onderwijs. Die situatie is de laatste jaren dramatisch verslechterd, door het slechte economische klimaat, forse bezuinigingen en niet gecompenseerde kostenstijgingen. De basis voor een houdbaar onderwijsakkoord is gelegen in een passende bekostiging, aldus de VO-raad. Slagter: “We gaan de financiële deskundigheid van besturen verder gaan versterken, het interne toezicht beter gaan organiseren en gevallen van wanbeleid of fraude uiteraard scherp veroordelen.” Sinds 2009, toen de Commissie Don onderzoek deed naar het vermogensbeheer in de verschillende onderwijssectoren, heeft de vo-sector al stappen gezet op het gebied van financieel management, waardoor scholen steeds beter in staat zijn om met financiële problemen om te gaan. De sector heeft zich nu uitgesproken voor interne kwaliteitsafspraken die de risico’s op het ontstaan van financiële problemen verder moeten beperken.

Voor advies op het gebied van financieel management kunnen scholen terecht bij AVS-adviseur John G. de Leeuw, j.deleeuw@avs.nl.
 

Gepubliceerd op: 4 december 2012
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

De AVS Helpdesk is bereikbaar op maandag van 11.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur. Via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Tijdens de zomervakantie is de helpdesk gesloten vanaf 26 juli t/m 10 augustus.

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2017)