Home » Artikelen » Vo-scholen moeten meervoudig schooladvies accepteren

Vo-scholen moeten meervoudig schooladvies accepteren

Vo-scholen mogen meervoudige schooladviezen van basisscholen niet meer weigeren. De motie van SP-Kamerlid Tjitske Siderius hierover is onlangs aangenomen. Ook mogen vo-scholen alle afgenomen toetsen (LVS en methodegebonden) op de basisschool niet meer opvragen, behalve de eindtoets.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil niet meer dat scholen in het voortgezet onderwijs slechts enkelvoudig schooladviezen accepteren. In de motie van Siderius e.a. staat dat het geven van meervoudig schooladvies leerlingen kansen kan bieden en hen het voordeel van de twijfel geeft. De motie-indieners verzoeken de regering het niet meer toe te staan dat in plaatsingswijzers wordt opgenomen dat basisscholen slechts enkelvoudige schooladviezen aan leerlingen geven.

Een andere motie die is aangenomen, van D66-Kamerlid Van Meenen, stelt dat vo-scholen de op de basisschool afgenomen toetsen niet mogen opvragen. Deze toetsen worden weleens gebruikt als selectiemiddel, terwijl de toetsresultaten louter moeten dienen ter ondersteuning van het schooladvies.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 4 februari 2016

Verschenen in

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)