Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » VO-personeel is meer tevreden met baan dan met organisatie

VO-personeel is meer tevreden met baan dan met organisatie

Om meer zicht te krijgen op de werktevredenheid in de vo-sector heeft Arbeidsmarkt en opleidingsfonds Voion in kaart laten brengen hoe tevreden het personeel in het voortgezet onderwijs is en welke factoren hierop van invloed zijn. Een ruime meerderheid van het personeel is tevreden met hun baan, maar het personeel is minder tevreden over de organisatie waar zij werken.

Ruim 84 procent van het personeel geeft aan tevreden te zijn met hun baan, terwijl zo’n 5 procent aangeeft ontevreden te zijn. Daarnaast is 68 procent van het vo-personeel tevreden met de organisatie waar zij werken. De werkbelevingsaspecten van het personeel verschillen. Zo zijn medewerkers het meest te spreken over de mate van zelfstandigheid, de inhoud van het werk en de samenwerking met collega’s. Het minst tevreden is het personeel over de informatievoorziening en communicatie in de organisatie, de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en de hoeveelheid werk.  

De cijfers over werktevredenheid in het voortgezet onderwijs liggen al jaren ongeveer op hetzelfde niveau, blijkt uit de analyse van het Personeels- en mobiliteitsonderzoek (POMO). Voion geeft aan dat de meeste ‘winst’ voor scholen in de sector is te behalen op werkbelevingsaspecten die van belang zijn voor organisatietevredenheid.  

In het onderzoeksrapport worden diverse aanbevelingen gedaan. Deze zijn:

  1. Focus op organisatietevredenheid, omdat hier de grootste verbetermogelijkheden liggen.
  2. Houd blijvende aandacht voor tevredenheidsaspecten, zodat de tevredenheid op deze thema’s (zoals inhoud van het werk en mate van zelfstandigheid) op niveau blijft of mogelijk toeneemt.
  3. Omdat er verschillen tussen personeel zijn in waar ze tevreden over zijn, heeft een doelgroepspecifieke benadering de voorkeur.
  4. Hecht belang aan leiderschap: de leidinggevende speelt een belangrijke rol als het gaat om baan- en organisatietevredenheid. Naast het formele gesprek is ook aandacht voor informeel contact met de leidinggevende van belang.
  5. Stimuleer dat het personeel zelf meer verantwoordelijkheid neemt voor hun eigen ontwikkeling.
  6. Probeer via gesprekken meer inzicht te krijgen in wat het personeel nodig heeft en op welke wijze medewerkers informatie tot zich willen nemen. Door op school met elkaar het gesprek hierover aan te gaan, kan meer inzicht verkregen worden over wat nu precies maakt dat het personeel ergens tevreden of ontevreden over is. Ook kunnen verwachtingen over en weer op die manier beter worden afgestemd.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 20 maart 2018

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)