Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Voorwaarden vrijstelling leerplicht strenger

Voorwaarden vrijstelling leerplicht strenger

Voordat gemeenten kinderen vanwege psychische of lichamelijke problematiek vrijstellen van de leerplicht, moeten zij voortaan eerst overleggen met het samenwerkingsverband van scholen in de regio. Op die manier kunnen meer kinderen met een psychische of fysieke beperking alsnog een vorm van onderwijs aangeboden krijgen. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs gaat deze verplichting tot overleg met scholen in de Leerplichtwet opnemen.

In een aantal regio’s wordt al vrijwillig overleg gevoerd met de samenwerkingsverbanden. Dan wordt bij elk kind dat een vrijstelling aanvraagt nauwkeurig gekeken of er echt geen mogelijkheden zijn om naar school te gaan. De staatssecretaris gaat verder samen met het ministerie van Volksgezondheid aan de slag om de kennis over de onderwijsmogelijkheden bij artsen te vergroten. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een kind niet in een klas les kan volgen, maar wel in een klein klasje of deels vanuit huis. Een arts moet van die mogelijkheden weten om een goede inschatting te kunnen maken.

Stijging vrijstellingen
De afgelopen jaren krijgen steeds meer kinderen een vrijstelling op grond van artikel 5 onder a van de Leerplichtwet. Dat wetsartikel zorgt ervoor dat kinderen met een zware lichamelijke of psychische beperking niet naar school hoeven. De afgelopen vijf jaar was echter een stijging te zien van meer dan 75 procent (van 3100 in schooljaar 2010/2011 tot ruim 5500 in 2015/2016).

Dekker is bezorgd over de stijging en riep alle gemeenten eerder al op om de vrijstellingen nog eens goed te bekijken. Dat gebeurt nu op veel plaatsen, waardoor een deel van de toename ook te verklaren is door betere registratie. Voor zwaar gehandicapte kinderen die in een zorginstelling zijn opgenomen hoeven gemeenten geen onderwijsaanbod te doen.
 

Gepubliceerd op: 15 december 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)