Home » Artikelen » Voortgangsrapportage Passend onderwijs pas in juni

Voortgangsrapportage Passend onderwijs pas in juni

De voortgangsrapportage Passend onderwijs komt pas op zijn vroegst begin juni. Dat schrijft Onderwijsminister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. De redenen zijn dat cijfers nog niet beschikbaar zijn en onderzoeken en overleggen met het veld nog niet afgerond zijn.

In de voortgangsrapportage informeert de minister de Tweede Kamer over de uitkomst van bijvoorbeeld de financiering van zorg in onderwijstijd, de mogelijkheden voor maatwerk, het intern toezicht bij samenwerkingsverbanden en de eerste resultaten van het onderzoek naar regionale verschillen in basisondersteuning. Ook komt daarin een analyse van de in- en uitstroomgegevens van het speciaal onderwijs. Deze cijfers zijn in de loop van het voorjaar beschikbaar. Daarna kan hij pas de Kamer informeren over de oorzaken van de stijging van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 23 maart 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021