Home » Artikelen » Voortgangsrapportage aanpak regeldruk gepubliceerd

Voortgangsrapportage aanpak regeldruk gepubliceerd

Met verschillende maatregelen wil OCW bijdragen aan de vermindering van regeldruk in het onderwijs. Die regeldruk draagt bij aan hoge werkdruk en kan het werkplezier ondergraven. De rapportage ‘Aanpak regeldruk Onderwijs 2013-2014’ bevat een totaal overzicht van alle gezette stappen, gerealiseerde maatregelen en nieuwe voornemens. De minister en staatssecretaris van Onderwijs, Jet Bussemaker en Sander Dekker, boden de voortgangsrapportage onlangs aan de Tweede Kamer aan.

In hun begeleidende brief aan de Kamer benadrukken de OCW-bewindslieden het belang van het goed toerusten van scholen zodat ze goed onderwijs kunnen geven. Daarbij geven ze aan dat er professionele schoolleiders nodig zijn die leraren faciliteren, zodat deze sterker in hun werk staan en beter kunnen omgaan met regeldruk. Professionele ontwikkeling helpt om prioriteiten te kunnen stellen en zelf keuzes te maken over hun werk.

Uit veel gesprekken met schoolleiders, bestuurders en leraren blijkt echter dat zij in de praktijk regeldruk ervaren door administratieve taken, wetten, regelen en afspraken. Samen met het onderwijsveld wil OCW knelpunten inventariseren en kijken welke oplossingen mogelijk zijn.

In de afgelopen periode zijn al diverse maatregelen getroffen. Voor bestuurders en schoolleiders zijn dit bijvoorbeeld de overheveling buitenonderhoud (po) en de indiening van het wetsvoorstel modernisering Onderwijstijd (vo) dat scholen meer vrijheid geeft onderwijstijd in te delen. Ook worden genoemd de verruiming van de experimenteerwetgeving in alle sectoren, de vermindering van bevraging van scholen en toenemend hergebruik en teruglevering van gegevens en de ontwikkeling van digitale dienstverlening.

In de voortgangsrapportage is niet alleen gekeken naar oplossingen gericht op het wegnemen van specifieke belemmeringen in wet- en (interne) regelgeving, maar ook naar oplossingen gericht op het beter omgaan met regels en de totstandkoming daarvan. Om de wet- of regelgeving zo goed mogelijk af te stemmen met het veld en aan te laten sluiten bij de praktijk maakt OCW regelmatig gebruik van internetconsultatie.

Eerder onderzoek van de AVS onder haar leden heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Regeldrukagenda PO. Momenteel vindt overleg plaats over de verdere concretisering, waarbij de AVS ook participeert.

Gepubliceerd op: 24 februari 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020