Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Voortgang overleg over cao primair onderwijs

Voortgang overleg over cao primair onderwijs

Het eerstvolgende overleg om te komen tot een nieuwe cao voor het primair onderwijs is voor 28 mei geagendeerd. De bonden en de PO-Raad hebben na het laatste gesprek gekozen voor het aanstellen van een nieuwe, onafhankelijke voorzitter van het overleg.

Om de ambitie van de bonden en de PO-Raad op korte termijn te realiseren, vinden de AVS en de andere partijen het belangrijk dat de nieuwe voorzitter in staat is onafhankelijk op te treden en daar waar nodig ook een bemiddelende rol kan vervullen.
Peter Gortzak is door bonden en PO-Raad bereid gevonden de rol van voorzitter op zich te nemen. Op dit moment is Peter Gortzak hoofd Beleid bij APG, een grote pensioenuitvoerder. Eerder was hij onder meer secretaris van vakbondsvereniging FNV.
 

Gepubliceerd op: 21 mei 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)