Home » Artikelen » Voortgang onderhandelingen cao-overleg

Voortgang onderhandelingen cao-overleg

Aan de cao-tafel in het primair onderwijs is afgesproken dat per onderwerp afspraken worden gemaakt over de aanpak. Uitgangspunt hierbij is dat de bepalingen en omschrijvingen in de cao helder moeten zijn.

Als eerste onderwerp is het onderwerp tijd, arbeidsduur en verlof geagendeerd. Inmiddels zijn hierover diverse gesprekken gevoerd en komen de partijen nader tot elkaar. Binnenkort gaat de technische werkgroep aan de gang om hiervoor een cao-tekst aan te leveren. Naar verwachting zal de achterban hierover geraadpleegd worden voordat het omgezet wordt naar een definitieve tekst.

Het volgende onderwerp dat aan de orde komt betreft de contractvormen. Daarnaast heeft de loonvorming voor de werknemers de aandacht.

Gepubliceerd op: 8 maart 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020