Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Voortgang onderhandelingen cao-overleg

Voortgang onderhandelingen cao-overleg

Aan de cao-tafel in het primair onderwijs is afgesproken dat per onderwerp afspraken worden gemaakt over de aanpak. Uitgangspunt hierbij is dat de bepalingen en omschrijvingen in de cao helder moeten zijn.

Als eerste onderwerp is het onderwerp tijd, arbeidsduur en verlof geagendeerd. Inmiddels zijn hierover diverse gesprekken gevoerd en komen de partijen nader tot elkaar. Binnenkort gaat de technische werkgroep aan de gang om hiervoor een cao-tekst aan te leveren. Naar verwachting zal de achterban hierover geraadpleegd worden voordat het omgezet wordt naar een definitieve tekst.

Het volgende onderwerp dat aan de orde komt betreft de contractvormen. Daarnaast heeft de loonvorming voor de werknemers de aandacht.

Gepubliceerd op: 8 maart 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)