Home » Artikelen » Voortgang invoering Passend onderwijs

Voortgang invoering Passend onderwijs

Veel schoolbesturen hebben de invoering van Passend onderwijs voortvarend opgepakt en zijn al ver met de bestuurlijke inrichting van de samenwerkingsverbanden. Dat schrijft staatssecretaris Dekker aan de Eerste Kamer over de voortgang van de invoering van Passend onderwijs.

In hoofdlijnen heeft 87% van alle samenwerkingsverbanden in zowel het primair als voortgezet onderwijs de bestuurlijke inrichting al vorm kunnen geven. Een derde van de samenwerkingsverbanden heeft deze hoofdlijnen vertaald in conceptstatuten. Een aantal samenwerkingsverbanden zijn inmiddels al officieel opgericht, waaronder Utrecht VO, Den Haag PO, Zutphen PO en het landelijke reformatorisch samenwerkingsverband PO. Nu is het volgens de staatssecretaris zaak dat de scholen zich gaan buigen over de inhoudelijke invulling van Passend onderwijs. Een derde van de samenwerkingsverbanden heeft al een ondersteuningsprofiel opgesteld, waarin staat welke ondersteuning zij geven. Verder heeft 34% van de verbanden in het primair onderwijs en 59% van de verbanden in het voortgezet onderwijs beschreven welk minimumniveau van ondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband zullen leveren.

Intensieve ondersteuning
OCW heeft samen met de sectorraden, ouderorganisaties en VNG een invoeringsprogramma ontwikkeld om alle betrokken partijen intensieve ondersteuning te bieden bij de invoering van Passend onderwijs. Volgens de staatssecretaris kan er aan dit programma wel nog een ander worden verbeterd. Zo moeten de inhoudelijke doelen en kwaliteitseisen voor de samenwerkingsverbanden duidelijker geformuleerd worden. Ook blijken de samenwerkingsverbanden behoefte te hebben aan meer inhoudelijke gesprekken met elkaar, met experts van de sectorraden en het ministerie en met onafhankelijke experts.
Als hulpmiddel om de doelen en inhoudelijke kwaliteitseisen voor de samenwerkingsverbanden helder te krijgen, wil staatssecretaris Dekker een ‘praktijkcheck’ ontwikkelen. Met deze check kunnen de verbanden testen of zij met hun uitwerking van passend onderwijs de doelen behalen. Daarnaast moet de inhoudelijke kennis van de accountmanagers van OCW worden vergroot, zodat zij een completere sparringpartner van het samenwerkingsverband kunnen zijn. In september 2013 komt Dekker met de volgende voortgangsrapportage Passend onderwijs.

Meer informatie: www.minocw.nl
 

Gepubliceerd op: 26 februari 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020