Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Voortgang cao-overleg PO constructief en hoopgevend

Voortgang cao-overleg PO constructief en hoopgevend

Met verwijzing naar ons bericht van 21 mei 2014 hebben de sociale partners op 28 mei jl. onder leiding van de onafhankelijk voorzitter, de heer Peter Gortzak, de strategie uitgezet met als doel zo spoedig mogelijk tot een nieuwe CAO PO te komen.
Er is sprake van een constructief en hoopgevend overleg. Er zijn afspraken gemaakt over de voortgang, waarbij de heer Gortzak heeft aangegeven op 20 juni 2014 maatgevende afspraken te willen hebben voor een nieuwe cao, anders acht hij zijn opdracht als niet geslaagd.

De AVS kan zich in deze strategie vinden om aan de roep van de leden om een moderne cao gestalte te kunnen geven.

Gepubliceerd op: 28 mei 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)