Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Voortgang onderhandelingen cao-overleg

Voortgang onderhandelingen cao-overleg

De afgelopen week zijn er vijf thema’s aan de cao-tafel besproken.

Aan de cao-tafel zijn de volgende thema’s aan de orde gekomen:

  • Thema 1: Tijd en werkverdeling;
  • Thema 2: Contracten, ontslag en bovenwettelijke uitkeringen;
  • Thema 3: Salaris/functies en beloning;
  • Thema 4: Professionalisering;
  • Thema 5: Generieke salarisverhoging en looptijd.

Ook is de afspraak gemaakt dat de internetconsultatie omtrent de geformuleerde functiebeschrijvingen voor leraren doorloopt tot 17 mei 11.00 uur.
 
Zodra er meer inhoudelijke informatie beschikbaar komt, brengen we u daarvan direct op de hoogte.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 14 mei 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)