Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Voortgang functiebeschrijvingen adjunct-directeur en directeur
Internetconsultatie van 8 tot en met 22 april 2019

Voortgang functiebeschrijvingen adjunct-directeur en directeur

De conceptbeschrijvingen van de functies van adjunct-directeur en directeur zijn onlangs aan de cao-tafel besproken.

Voor de conceptbeschrijvingen hebben er zes bijeenkomsten plaatsgevonden, waaraan bestuurders, adjunct-directeuren en directeuren in diverse gradaties hebben deelgenomen. Dat betekent dat functiebeschrijvingen beschikbaar komen van (adjunct-)directeur éénpitter tot directeur samenwerkingsverband en IKC.
AVS-adviseur Paul van Lent is als cao-onderhandelaar én functiewaardeerder zeer nauw bij het proces betrokken geweest.

De beschrijvingen worden in de periode van 8 tot en met 22 april 2019 via een internetconsultatie voorgelegd.

Gepubliceerd op: 29 maart 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)