Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Voortgang cao-onderhandelingen

Voortgang cao-onderhandelingen

Ondanks het feit dat er momenteel radiostilte heerst met betrekking tot de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs, zitten de cao-onderhandelaars bepaald niet stil.

Vorige maand zijn alle bestuurders, directies, onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel benaderd met de vraag te reageren op de functiebeschrijvingen van directieleden. Deze actie is een uitvloeisel van het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018. De uitkomsten van de internetconsultatie worden nu aan de cao-tafel uitgewerkt en zullen daarna besproken worden.

Eenzelfde actie is ook gevoerd voor de functiebeschrijvingen voor onderwijsondersteunend personeel. Deze week wordt hieraan een vervolg gegeven en zijn uitnodigingen voor diverse OOP-functies verstuurd om met elkaar te bespreken.

Beide onderdelen maken deel uit van een totaalpakket van besprekingen. Of de uitkomsten van de beschrijvingen gaan leiden tot een salarisverhoging is op dit moment nog niet aan te geven.

Voor de AVS is er alles aan gelegen om vóór de zomervakantie een nieuwe cao te hebben.

Gepubliceerd op: 14 mei 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)