Home » Artikelen » Voorlopig nog geen nieuwe cao vo

Voorlopig nog geen nieuwe cao vo

De aangekondigde verhoging van de pensioenpremies staat een cao-akkoord in de weg. Zolang het kabinet niet toezegt een eventuele premieverhoging te compenseren, kunnen de partijen geen cao afsluiten. Dat meldt de VO-raad.

Er kan pas een akkoord gesloten worden als de financiële ruimte bekend is. Dat geldt ook voor de cao loonsverhoging. In de loonruimte-overeenkomst is afgesproken dat de lonen met 3 procent stijgen. Ook is de afspraak gemaakt dat er tot 2021 geen opslag wordt geheven op de pensioenpremie. Het ABP-bestuur had al eerder aangekondigd per april de pensioenpremie te verhogen met een herstelopslag. In een brief hebben de sociale partners het kabinet in oktober al gevraagd een eventuele premieverhoging te compenseren. Als het kabinet geen compensatie geeft, dan komt het loonruimteakkoord in feite neer op een bezuiniging en behoort een kostendekkende loonsverhoging niet tot de mogelijkheden.
Het laatste ‘constructieve’ overleg was op 15 december. Op 12 januari worden de onderhandelingen door de cao-partijen vervolgd.

Gepubliceerd op: 7 januari 2016

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)