Home » Artikelen » Voorlichtingsmateriaal Sterker met een rugzak

Voorlichtingsmateriaal Sterker met een rugzak

Sterker staan met een rugzak’ is een project voor voorlichting en steun aan ouders bij de leerlinggebonden financiering dat sinds 1999 tal van activiteiten heeft uitgevoerd om ouders goed te informeren: de nieuwsbrief ‘Ruggespraak’, de Rugzak informatielijn,www.oudersenrugzak.nl, conferenties en enkele brochures, die ook heel bruikbaar zijn voor scholen. De meest recente heet ‘Recht op een rugzak’ en gaat over de indicatiestelling bij leerlinggebonden financiering. In september 2003 verschenen twee andere voorlichtingspublicaties: ‘Sterker in je schoenen’ over rechten en plichten van ouders bij leerlinggebonden financiering en ‘Handvat voor een handelingsplan’ over het handelingsplan, een document dat in goed overleg tussen school en ouders tot stand moet komen en waarbij de school met de ouders tot overeenstemming moet komen.De brochures à € 2,50 (excl. verzendkosten) bestelt u bij de Federatie van Ouderverenigingen, tel. 030-2363767 of bij de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad, tel. 030-2916650.

Gepubliceerd op: 16 augustus 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders