Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Vooraankondiging Ouder online enquête

Vooraankondiging Ouder online enquête

Ouder online enquête - uw mening telt!

In het hele land denken scholen na over hoe zij ieder kind een passende plek kunnen geven. De doelstelling is dat in 2011 geen kind meer tussen wal en schip valt.

Ook ouders kunnen meedenken. Hoe willen/kunnen zij binnen de regio betrokken worden om dit doel daadwerkelijk te laten slagen? Daarnaast zullen ouders mogelijk ondersteuning nodig hebben als zij zelf in gesprek gaan met een school.

Om te weten wat ouders belangrijk vinden in de aanloop naar passend onderwijs, wordt in opdracht van POLSO, Passend Onderwijs Landelijk Steunpunt Ouders, door Oberon een onderzoek uitgevoerd. Een onderdeel van dit onderzoek is de ouder online enquête. U, als ouder, wordt gevraagd mee te werken door de ouder online enquête in te vullen.

De enquête is online vanaf 9 september op www.passendonderwijs.nl/vragenlijst

De enquête sluit op 30 september.

Gepubliceerd op: 16 juli 2008
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders