Home » Artikelen » VMBO-techniekleerlingen helpen op basisschool
Zo kan het ook! Good practice

VMBO-techniekleerlingen helpen op basisschool

Auteur: Susan de Boer

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in zo kan het ook!: Een basisschool en een vmbo-school werken samen om leerlingen warm te maken voor wetenschap en techniek.

“Als school willen wij niet alleen de cognitieve kanten van een kind ontwikkelen, maar ook de nieuwsgierigheid en de creativiteit”, zegt Frans Larooi, directeur van openbare basisschool Het Palet in Krommenie. “Wetenschap en techniek zijn gebieden waarbij kinderen ontdekkend en onderzoekend kunnen leren. We willen dat ze vragen durven stellen en uitgedaagd worden eigen oplossingen te vinden.” Alle groepen van Het Palet krijgen iedere week een uur Wetenschap & Techniekles van de eigen leerkracht. Dat gebeurt in hun klaslokaal. Daarnaast krijgt iedere groep om de drie weken een les in het technieklokaal, van een in techniek geschoolde leerkracht. Deze leerkracht wordt daarin bijgestaan door leerlingen van de basis- en kaderbegroepsgerichte leerweg in de sector techniek van de openbare Triasvmbo in Zaandam. “Als leerkracht kom je handen tekort”, zegt Moniek van Iersel. Zij was tot afgelopen zomer de techniekleerkracht van Het Palet en bovenschools coördinator Techniek van de scholen van Zaan Primair, het bestuur van Het Palet. Dit schooljaar is zij gestart als docent Bouwkunde bij Triasvmbo en is zij coördinator buitenschoolse activiteiten. “Toen wij vijf jaar geleden op Het Palet met de technieklessen begonnen, zocht Triasvmbo invulling van de maatschappelijke stage. Dat is nu niet meer verplicht, maar het inzetten van vmbo-leerlingen bevalt zo goed aan beide kanten, dat we het doorzetten.” De aanpak houdt in dat iedere leerling van het derde leerjaar van Triasvmbo een dagdeel meehelpt op de basisschool. “Ze komen in groepjes van drie of vier en helpen de Paletleerlingen met opdrachten uitvoeren en proefjes doen. Ze kunnen uitleggen hoe je moet zagen bijvoorbeeld”, zegt Van Iersel. “De basisschoolleerlingen vinden het stoer dat zulke grote kinderen op school komen. De vmbo-leerlingen zijn trots als ze de basisschoolleerlingen iets kunnen leren. Voor het Triasvmbo gaat het om sociale vorming. De leerlingen moeten leren omgaan met klanten.” Het vertrek van Van Iersel naar het Triasvmbo heeft de voortgang van de technieklessen tijdelijk beïnvloed. “Er zijn leerlijnen voor de groepen 1 tot en met 8, waarin is aangegeven welke kerndoelen ermee gedekt worden, en waarin ook opdrachten staan”, zegt directeur Larooi. “De leerkrachten pakken het nu zelf op. Alle leerkrachten weten waar ze het materiaal kunnen vinden en de Wetenschap & Technieklessen in de klas gaan gewoon door. Ik vraag wel regelmatig hoe het gaat en of ze hulp nodig hebben, anders zijn sommige leerkrachten te veel geneigd terug te vallen op hun eigen deskundigheid. Dan gaan ze tekenen of knutselen en dat is niet de bedoeling. Voor de lessen in het technieklokaal is een nieuwe leerkracht aangesteld. Binnenkort schakelen we ook de vmbo-leerlingen weer in.” Volgens Larooi is deze aanpak van Wetenschap & Techniek op iedere basisschool te realiseren. “Zoek een partner in het voortgezet onderwijs en begin gewoon”, zegt Larooi. “Voor zowel de basisschoolleerlingen als de vmboleerlingen is dit uitdagend en betekenisvol onderwijs.” Van Iersel vult aan: “De basisschoolleerlingen krijgen een beeld van de techniekopleiding van Triasvmbo. Dat helpt bij een keuze voor vervolgonderwijs.”

Ook een creatieve aanpak op uw school?
Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v.
‘Zo kan het ook’.

Gepubliceerd op: 31 oktober 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)