Home » Artikelen » Vlaanderen investeert in nieuwe scholen

Vlaanderen investeert in nieuwe scholen

Publiek-private samenwerking
Vlaanderen gaat de komende jaren in totaal 211 nieuwe scholen bouwen voor circa 113.000 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Daarmee is een investering van 1 miljard euro gemoeid. De nieuwbouw wordt gegoten in een model van publiek-privaat partnerschap.

De Vlaamse regering gaat hiervoor samenwerken met een partnerschap van Fortis Bank en Fortis Real Estate. Er wordt een vennootschap opgericht dat instaat voor het ontwerp, bouw, financiering en onderhoud. De scholen betalen in ruil gedurende dertig jaar een gebruiksvergoeding. Het voordeel voor de scholen is onder meer dat onderhoudsrisico´s bij de bank liggen en dat er snel gebouwd kan worden. Een voorwaarde die de Vlaamse regering heeft gesteld is dat de gebouwen energiezuinig zijn. Met publiek-private samenwerking verwacht men 5.000 banen te behouden in de bouwsector. Behalve dat de investering de negatieve gevolgen van de economische recessie voor de bouwsector verzacht, is er volgens minister Vandenbroucke (Onderwijs) sprake van achterstallig onderhoud. Veel schoolgebouwen in Vlaanderen voldoen niet meer aan de eisen van modern onderwijs, vandaar dat het tijd is voor een forse inhaalslag. Ook de bestaande scholenbouwbudgetten worden fors opgetrokken.

Gepubliceerd op: 25 juni 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)