Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Vlaamse basisscholen krijgen doventolk

Vlaamse basisscholen krijgen doventolk

In België kunnen vanaf dit schooljaar dove leerlingen op de basisschool ondersteuning krijgen van een gebarentaal- of schrijftolk.

Voorheen werd er van uit gegaan dat leerlingen in het basisonderwijs te jong waren om gebarentaal voldoende onder te knie hebben om les te volgen met behulp van een tolk. Daarom was ondersteuning van een tolk alleen nog mogelijk voor studenten in het voortgezet en hoger onderwijs. Deze stelling blijkt inmiddels achterhaald en heeft de Vlaamse overheid doen besluiten de regels te veranderen. Vanaf heden kunnen dove kinderen op een reguliere basisschool les volgen met de hulp van een gebarentaal- of schrijftolk, op voorwaarde dat het kind voldoende kennis heeft van de gebarentaal of van de Nederlandse taal. Ook voert de Vlaamse overheid het aantal ‘tolkuren’ op, van 32.600 uren ondersteuning vorig jaar, naar 40.000 dit jaar. De aanpassing van de regelgeving past binnen de ontwikkeling van het inclusief onderwijs.

De Nederlandse situatie is niet vergelijkbaar en kent deze ondersteuning voor dove leerlingen in het reguliere basisonderwijs niet. In Nederland zijn voor dove en slechthorende leerlingen speciale scholen beschikbaar. Deze scholen voor speciaal onderwijs vallen onder het zogenaamde cluster 2.

Gepubliceerd op: 10 september 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)