Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Vijfde voortgangsrapportage Leerlinggebonden financiering

Vijfde voortgangsrapportage Leerlinggebonden financiering

In de afgelopen jaren heeft de minister de Tweede Kamer regelmatig op de hoogte gehouden van het ontwikkelingstraject om te komen tot een regeling leerlinggebonden financiering. Nu enkele maanden ervaring is opgedaan met de nieuwe wet, heeft de minister op 18 december 2003 de vijfde voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer verzonden.

Downloads
 Vijfde voortgangsrapportage op site ministerie OCW
 Vijfde voortgangsrapportage
 Commentaar AVS op vijfde voortgangsrapportage

Gepubliceerd op: 16 augustus 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)