Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Vieze schooltoiletten en eindtoets groep 8
AVS in de pers

Vieze schooltoiletten en eindtoets groep 8

Het NOS-journaal vroeg AVS-voorzitter Petra van Haren op 6 oktober naar een toelichting op een onderzoek van het Jeugdjournaal naar schooltoiletten. Daaruit blijkt dat de helft van de leerlingen de wc’s vies vindt en dat 60 procent de gang naar het toilet uitstelt. Van Haren: “Scholen krijgen te weinig bekostiging voor schoonmaak en onderhoud. Soms komen ouders zelfs helpen schoonmaken, omdat de toiletten echt een groot probleem zijn. Maar het zou gewoon in de basisbekostiging opgenomen moeten zijn.”

Trouw en Radio 1 besteedden op 12 oktober aandacht aan het gegeven dat het nieuwe kabinet – twee jaar nadat de eindtoets in groep 8 naar voren is verplaatst om het oordeel van leerkrachten meer gewicht te geven – het belang van de toets weer in ere wil herstellen. Door ofwel de eindtoets weer eerder in het jaar af te nemen of het advies van de leerkracht later te verstrekken. Daar zijn scholen niet blij mee. Ook de besturenorganisaties en de AVS vinden die beslissing te vroeg komen en niet getuigen van betrouwbaar beleid. AVS-voorzitter Van Haren in Trouw: “Ik vind dat we de huidige situatie echt een jaar of vijf de kans moeten geven. Dit is een uiting van wat ik in het hele regeerakkoord zie: een overheid die tot op detail wil vastleggen wat er in het onderwijs nodig is.” Op Radio 1: “We schrikken van het weer naar voren halen van de eindtoets, zeker vanuit het perspectief van gelijke kansen.”

Gepubliceerd op: 28 oktober 2017

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)