Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Verzoek instandhouding scholen primair onderwijs vóór 1 februari 2019

Verzoek instandhouding scholen primair onderwijs vóór 1 februari 2019

DUO stuurt ieder jaar in december brieven aan schoolbesturen van te kleine basisscholen. Als de school in drie achtereenvolgende schooljaren minder leerlingen dan de opheffingsnorm heeft, dan vraagt DUO wat het schoolbestuur gaat doen. Dat dient vóór 1 februari 2019 aan DUO gemeld te worden. Deze datum is cruciaal voor de instandhouding.

Te kleine scholen die een brief kregen, hebben drie achtereenvolgende schooljaren minder leerlingen dan de opheffingsnorm voor die gemeente of dat deel van de gemeente. Volgens de wet eindigt de bekostiging aan het einde van die drie schooljaren.

Voor nevenvestigingen van basisscholen geldt hetzelfde. Maar voor een nevenvestiging moeten besturen ieder jaar een verzoek om instandhouding indienen, ongeacht het aantal leerlingen.

Gepubliceerd op: 24 januari 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)