Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Vervangingskosten declareren weer mogelijk vanaf eerste schooldag

Vervangingskosten declareren weer mogelijk vanaf eerste schooldag

Vlak voor de zomervakantie is door het Vervangingsfonds aan de besturen medegedeeld dat de kosten voor vervanging - tijdens de zomervakantie - van leraren en directieleden met lesgevende taken niet meer gedeclareerd kunnen worden bij het Vervangingsfonds. De lopende vervangingsdeclaraties moeten dus beëindigd zijn per de eerste vakantiedag. 

Alle scholen zijn weer gestart, de zomervakantie is voorbij. Scholen waarbij sprake is van vervanging die doorliep in het nieuwe schooljaar, kunnen vanaf de eerste schooldag de vervangingskosten weer declareren bij het Vervangingsfonds. 

Artikel 27 Reglement Vervangingsfonds
De regel ligt vast in artikel 27 van het Reglement Vervangingsfonds per 1 januari 2015. Als de vervanger aanspraak maakt op bekostiging van salaris gedurende de zomervakantie op basis van de CAO PO, dan komen deze kosten dus voor rekening van het bestuur. In het najaar voert het Vervangingsfonds een extra controle uit op de naleving van artikel 27.
Voor de bepaling van de zomervakantie gaat het Vervangingsfonds uit van de schoolvakanties zoals vastgesteld door de minister in de Regeling vaststelling schoolvakanties 2013-2016, met inbegrip van de mogelijkheid voor een bevoegd gezag om op grond van deze regeling afwijkende schoolvakanties te hanteren.

Gepubliceerd op: 3 september 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)