Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Vervangingsfonds verdwijnt en Participatiefonds wordt gemoderniseerd
Verplichte aansluiting schoolbesturen vervalt

Vervangingsfonds verdwijnt en Participatiefonds wordt gemoderniseerd

De wettelijke taak van het Vervangingsfonds wordt op termijn beëindigd. Het Participatiefonds blijft bestaan, maar ondergaat een ingrijpende modernisering en vereenvoudiging. Dat schrijft minister in een brief aan de Tweede Kamer.
 
Met de toekomstige opheffing van het Vervangingsfonds vervalt de verplichte aansluiting van schoolbesturen. De reden is, dat de (financiële) basis voor deze wettelijke taak steeds kleiner wordt en daarmee de mogelijkheid om het fonds in stand te houden. Dit is het gevolg van de ontwikkeling dat inmiddels meer dan de helft van de schoolbesturen ervoor kiest de vervangingskosten geheel of gedeeltelijk zelf te dragen. Het aantal besturen dat over is gegaan naar dit eigenrisicodragerschap neemt jaarlijks toe. Het precieze moment waarop de Vf-taak wordt beëindigd, moet nog worden vastgesteld.
 
Participatiefonds
Het Participatiefonds blijft bestaan. Wel volgt een ingrijpende modernisering en vereenvoudiging van de bestaande systematiek. Met bijvoorbeeld meer aandacht in de fase voorafgaande aan een mogelijk ontslag. “Eenmaal in een uitkering worden uitkeringsgerechtigden via een op-maat-benadering intensiever begeleid bij terugkeer naar een baan, binnen of buiten het onderwijs”, schrijft Slob. Inwerkingtreding van de modernisering en de noodzakelijke wetswijziging wordt verwacht in 2020/2021.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 november 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)