Home » Artikelen » Vertrouwen op basisschooladvies

Vertrouwen op basisschooladvies

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Loes Ypma, woordvoerder Onderwijs en Jeugdzorg voor de PvdA in de Tweede Kamer.

Het onderwijs is op aarde om kinderen maximale kansen te bieden. Als motor van de emancipatie. Graag wil ik de beroepstrots meer terug in het onderwijs en vertrouwen vanuit ‘Den Haag’ helpt daar natuurlijk bij. Vertrouwen vanuit de inspectie, die wat mij betreft vooral het gesprek met de schoolleider en het onderwijsteam centraal moet stellen. Het gesprek over de verbetercultuur die ik op steeds meer scholen zie: leraren die samen lessen voorbereiden, bij elkaar in de klas observeren, feedback geven en gezamenlijk een visie opstellen voor hun school. Echt prachtig om te zien! Toch is dat vertrouwen bínnen het onderwijs niet altijd aanwezig. Ik kan het niet laten om u één kritisch punt mee te geven. Sinds dit schooljaar is het advies van de juf of meester van de basisschool bepalend voor de toelating van kinderen tot de middelbare school. Mijn wetsvoorstel is eind 2013 breed gesteund in de Tweede Kamer, omdat uit onderzoek blijkt dat de basisschool een veel beter beeld heeft van het niveau van hun leerlingen dan de momentopname van de eindtoets. De basisschool heeft de ontwikkeling van de kinderen immers zo’n acht jaar lang van dichtbij meegemaakt en kent alle toetsscores uit het leerlingvolgsysteem, maar ook de sociale ontwikkeling en werkhouding. De eindtoets blijft bestaan, omdat blijkt dat er bij één op de tien kinderen sprake is van onderadvisering. Als de score van de eindtoets hoger is dan het advies van de leerkracht, krijgt het kind het voordeel van de twijfel. Daarmee brengen we de eindtoets weer terug tot datgene waar het oorspronkelijk voor bedoeld is: een onafhankelijke second opinion. Voor de kinderen geldt dat het hoogste advies telt; het advies van de leerkracht of het naar aanleiding van de eindtoets aangepaste advies. Zo bieden we maximale kansen. Ik ben dan ook zeer teleurgesteld als ik verhalen hoor van middelbare scholen die het schooladvies niet vertrouwen. Gelukkig zijn er veel vo-scholen die kinderen toelaten op basis van dit schooladvies (zo staat het ook in de wet), maar er zijn helaas ook scholen die drempels opwerpen en kinderen weigeren op basis van toetsgegevens uit groep 6 of 7. Laatbloeiers wordt daarmee de kans ontnomen om hun eigen niveau op de middelbare school te volgen. Kinderen die hun best doen en in de laatste jaren een achterstand wegwerken en laten zien wat ze in hun mars hebben. De overgang naar de middelbare school is van groot belang in het verdere leven van een kind. Vo-scholen moeten kinderen daarom kansen bieden en hen het voordeel van de twijfel geven bij bijvoorbeeld een dubbel advies, zoals vmbo-havo. Tegelijkertijd wil ik dat middelbare scholen niet langer afgerekend worden als een leerling onverhoopt toch afzakt naar een lager niveau. Nu krijgen middelbare scholen altijd een ‘min’ als een kind in het derde jaar een lager niveau doet dan waarop het in de brugklas instroomde. Om middelbare scholen te stimuleren kinderen kansen te bieden, moeten we van dit systeem af. We hebben daarom de staatssecretaris gevraagd met een nieuw plan te komen, waarbij scholen niet afgerekend worden als ze kinderen het voordeel van de twijfel geven, maar wel positief geprikkeld om er alles aan te doen om leerlingen te helpen op het aanvankelijke niveau te blijven. Zo kunnen scholen daadwerkelijk alle kinderen kansen bieden. Daarnaast is het goed als basisscholen informatie terugkrijgen over ‘hun’ kinderen; zitten ze na 2/3 schooljaar nog op hetzelfde niveau als het schooladvies aangaf? Daar kunnen ze van leren. Gelukkig doen veel scholen dit ook en ik vraag u om uw eigen plaatsingswijzer eens tegen het licht te houden. Te werken aan onderling vertrouwen en daar waar selectie op basis van iets anders dan het schooladvies plaatsvindt, per direct hiermee te stoppen. Geef alle kinderen een eerlijke kans om het beste uit zich zelf te halen. Zo zorgen we er écht voor dat het onderwijs haar rol als motor van de emancipatie waar kan maken. Daar kunt u een mooie rol in spelen en ik draag er vanuit Den Haag graag aan bij.

Reageren?
Gepubliceerd op: 1 april 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020