Home » Artikelen » Versterking functiemix van start

Versterking functiemix van start

De sociale partners en OCW geven een extra kwalitatieve impuls aan de versterking van de functiemix. Met deze impuls wordt  gezamenlijk ingezet op het versterken van het personeelsbeleid in het primair onderwijs met de functiemix als instrument. Alle po-schoolbesturen kunnen nu een online vragenlijst van 10 vragen invullen om te kijken waar hun organisatie nu staat. Ook kunnen zij zich inschrijven voor de zogenaamde alliantiefabriek.

Tijdens deze bijeenkomsten van circa 3 uur gaan schoolbestuurders en andere stakeholders uit dezelfde regio samen concrete allianties smeden. De alliantiefabriek creëert een regionale uitwisseling tussen vragen en interesses enerzijds en ideeën, succesverhalen, kennis en kunde uit de praktijk anderzijds. De vragen en het aanbod gaan over bijvoorbeeld verdere professionalisering van het personeelsbeleid, over de persoonlijke ontwikkeling van de leraar en over teamontwikkeling. De rode draad is daarbij hoe de functiemix ingezet kan worden om deze ambities te realiseren. Het komende jaar worden in totaal zes regionale alliantiefabrieken georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden voor deze inspirerende bijeenkomst in hun regio via www.functiemix.nl.

Aanvullend is er voor scholen die met de professionalisering van het personeelsbeleid stappen voorwaarts willen zetten maatwerkbegeleiding beschikbaar. Deze scholen worden begeleid bij het realiseren van een concrete routekaart, de HR kalender. 

Het doel van het traject is om het onderwijs een kwalitatieve impuls te geven door nieuwe functies in het onderwijs middels de functiemix te koppelen aan scholing, ontwikkeling en beloning. Het belang van nieuwe functies wordt mede door de vele uitdagingen waarvoor het primair onderwijs staat steeds groter. Denk aan het dalende leerlingenaantal, de veranderende behoeften aan kennis en de toenemende diversiteit aan leerlingen in één klas. Deze veranderingen stellen andere eisen aan leerkrachten, zowel qua kennis als qua vaardigheden. Het is dus van belang dat leerkrachten zich blijven ontwikkelen. Dat vraagt om professioneel personeelsbeleid, gericht op doorgroeimogelijkheden voor leerkrachten, nieuwe functies en een daaraan gekoppelde beloning. Daarmee werkt het primair onderwijs aan een belangrijke bouwsteen van het onderwijs: de bekwaamheid en effectiviteit van leerkrachten(teams). De kwalitatieve impuls van de functiemix wil hieraan een bijdrage leveren.

Het traject wordt ondersteund door de adviesbureaus Berenschot en Edunamics. Adviseur Paul van Lent zit namens de AVS in de werkgroep functiemix.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 21 maart 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)