Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Versterk de rol van scholen bij armoedebestrijding

Versterk de rol van scholen bij armoedebestrijding

Versterk de rol van scholen bij de bestrijding van armoedeproblematiek, zodat kinderen en jongeren in armoede de mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. Maak samen met ieder gezin een perspectiefplan gericht op het stabiliseren van de situatie nu en het verbeteren van het toekomstperspectief van alle gezinsleden. Dit zijn twee van enkele aanbevelingen die de Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer doet in het rapport Alle kinderen kansrijk.

Het rapport vermeldt dat er in Nederland 378.000 kinderen in armoede leven, dat is 1 op de 9 kinderen. De gevolgen van armoede zijn divers, zoals zorgen hebben of stress ervaren, minder stabiliteit en zekerheid, moeilijker meekomen op school of het ervaren van uitsluiting. Kinderen en jongeren in armoede zijn negatiever over hun leven dan zij die niet in armoede leven. Kinderen in armoede geven hun leven een 6,6, kinderen in armoede en met problemen thuis geven een 5,5 en kinderen die niet in armoede leven geven hun leven een 7,5.

Scholen wordt geadviseerd om actief op zoek te gaan naar armoedeproblematiek bij kinderen en jongeren en de hinder die ze hiervan ondervinden. De school zou hierover op discrete wijze met de leerling of ouder in gesprek moeten gaan. De Kinderombudsvrouw raadt aan om, in samenwerking met de gemeente, op school een aandachtsfunctionaris aan te stellen voor armoedeproblematiek. Ook adviseert Kalverboer scholen om ervoor te zorgen dat schoolkosten geen belemmering zijn voor leerlingen, zodat zij aan alle activiteiten kunnen meedoen. Ook hierbij moeten scholen samenwerken met de gemeente.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 december 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2017)