Home » Artikelen » Verslag Ledenraad 28 maart 2014

Verslag Ledenraad 28 maart 2014

De Ledenraad heeft versterking gekregen van Mogens Domela Nieuwenhuis. Met het vertrek van Jos de Bruijn naar het AVS-bestuur kwam er in de Ledenraad een plek vrij, die na verkiezingen is ingevuld door Domela Nieuwenhuis. De Ledenraad kwam op vrijdag 28 maart voor de derde keer dit cursusjaar bijeen.

In de vergadering is verder aandacht besteed aan onder meer de bevestiging van het besluit tot benoeming van Petra van Haren tot nieuwe voorzitter van de AVS. Petra van Haren volgt daarmee Ton Duif op, die medio maart met pensioen is gegaan. Daarnaast is de Ledenraad geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de CAO PO. De huidige CAO is verlengd tot 30 juni 2014 en het is daarom noodzakelijk en wenselijk dat in de komende maanden de partijen tot een akkoord komen. Ook is tijdens de Ledenraadvergadering de ontwikkeling van het ledenaantal ter sprake gekomen en de wijze waarop de AVS zich nader kan profileren (meer leden aan zich kan verbinden).

Naast deze thema’s is er stil gestaan bij de inhoudelijke en financiële situatie van de AVS. Tijdens de discussie is gekeken welke rol de Ledenraad als geheel hierin ter ondersteuning kan spelen en ook hoe de individuele leden een bijdrage kunnen leveren. Het bestuur komt met een voorstel voor duidelijke positionering van de VO-leden binnen de AVS.

Tot slot namen de Ledenraad en de andere AVS-collega's van Ton Duif. In een aantal toespraken werd Ton bedankt voor zijn bijdrage aan het onderwijs en de AVS.

Rick Matser, secretaris
Maarten Bauer, voorzitter

Gepubliceerd op: 14 april 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020