Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Verplichte sollicitatiecommissie bij bestuurders samenwerkingsverband Passend onderwijs

Verplichte sollicitatiecommissie bij bestuurders samenwerkingsverband Passend onderwijs

Staatssecretaris Sander Dekker gaat een verplichte sollicitatiecommissie invoeren voor bestuurders van samenwerkingsverbanden Passend onderwijs. In de commissie komt ook plaats voor een afvaardiging van de ondersteuningsplanraad.

De verplichte sollicitatiecommissie geldt vanaf 1 januari 2017 al voor schoolbestuurders en medezeggenschapsraden (Wet versterking bestuurskracht).

Dekker antwoordt op vragen van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Hij schrijft onder andere dat de sollicititatiecommissie bij benoeming van bestuurders er bij amendement is ingekomen. “De indiener heeft in het kader van bestuurskracht een groter gewicht gehecht aan de benoeming van de bestuurder, door daarvoor – naast adviesrecht bij benoeming van bestuurders - ook een sollicitatiecommissie verplicht te stellen met daarin leden van de MR. Ik deel dit uitgangspunt.”

Downloads en links
Gepubliceerd op: 16 mei 2017

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)